Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

New Net Release 2013!!!

To my suprise I found that I'm actually part of an internet net release called "All-Conquering The World's Destruction" by Deadknife! Check it out here: http://archive.org/details/VariousArtists-All-conqueringTheWorldsDestruction2013 I'm the tune number 22!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου