Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

E.U. You are fucking your people!

The revenge won't be televised! E.U. citizens unite against the machine. ACT NOW!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου