Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

NN not participating in Deadknife's new net release!

Well there was nothing personal it was just that the administrator over Deadknife forgot about it, its ok he already apologized. Apologies accepted now go and download that release anyway at:
http://archive.org/details/VariousArtists-The500thRevoltingDarkestMachineOfThe21stCentury


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου