Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

NN to participate in the 500th net-release of Deadknife Records

2013 has started and NN machines are fucking marching! Let's start with the participation on the 500th net-release of Deadknife Records. In this compilation you will hear  tune(s) from the "Just Before Your End" album along with tunes from many more electronic artists! Keep an eye on the blog for the release date!  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου