Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

New Video Clip for the track Signal Ready

New Nuclear Nation video up, this time the noise track "Signal Ready" with some shots from around the world in 2011! It was a great year of death and destruction i remember!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου